Prosimy o uważne

przeczytanie

Warunki

do zaakceptowania w przypadku zakupu produktu firmy Awarts

Zamawiając nasz produkt wyrażacie Państwo zgodę na:

Ogólne

 1. Istnieje kilka dodatkowych urządzeń pokazanych w naszych wizualizacjach. Słiżą one tylko do dekoracji. Akcesoria takie jak laptopy, komputery zewnętrzne, smartfony i krzesła nie należą do podstawowej oferty. Sprawdź, czy ekrany i sprzęty pokazane na wizualizacjach są zawarte w wybranym zestawie. Każdy zestaw wyposażenia jest zawsze opisany. Jeśli na liście nie ma określonego akcesorium, nie należy go traktować jako część załączoną do produktu.
 2. Awarts jest producentem zamówionego produktu, produkcja odbywa się na zamówienie i zgodnie z przedstawionym projektem. Klient określa wymagania techniczne, specyfikację i kolor produktu.
 3. Płatność za zakupiony Produkt zostanie dokonana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Producenta, płatnej na rachunek bankowy Producenta wskazany na fakturze.
 4. Ponieważ nasze produkty wykonywane są na zamówienie – jeśli zdecydujesz się zrezygnować (wycofać) po złożeniu zamówienia, akceptujesz konieczność poniesienia opłaty w wysokości 60% swojego zamówienia.
 5. Czas produkcji: 40 dni roboczych od następnego dnia po wpłynięciu środków na rachunek producenta ORAZ dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i decyzji.
 6. Awarts nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z braku dostępności części. Ze względu na sytuację światową związaną z pandemią COVID, wielu producentów części (dostawców) zmaga się z opóźnieniami w dostawach półproduktów takich jak np. ekrany, mini PC, gniazda, mikrofony itp. Awarts poinformuje Klienta niezwłocznie o zaistnieniu sytuacji opóźnienia w dostawie półproduktu. Klient akceptuje wydłużenie czasu produkcji spowodowane brakiem dostępności części na rynku. Klient akceptuje taką sytuację i nie będzie z tego tytułu wystosowywać żadnych dodatkowych roszczeń, ani też naliczać kar za zwłokę.
 7. Czas transportu nie jest wliczony w termin dostawy.
 8. Sposób dostawy i odbioru Produktów zostanie określony za każdym razem przy składaniu zamówienia.
 9. Koszt dostawy zależy od liczby zamówionych sztuk i rodzaju Produktów, a także adresu dostawy. Będzie to każdorazowo potwierdzane przez Producenta przed wystawieniem faktury proforma.
 10. W przypadku wyboru forniru jako wykończenia (tam, gdzie dostępny) kupujący wyraża zgodę i akceptuje fakt, iż jest to ręcznie wykonany element wykończenia i mogą tu wystąpić drobne niedoskonałości. Dodatkowo kupujący akceptuje fakt, że fornir jest różny w zależności od producenta, a nawet partii wyrobu (słoje, odcienie itp).
 11. Istnieje możliwość odbioru Produktu z lokalizacji Producenta.

11. Dni, które nie będą traktowane jako „robocze”:

w roku 2021:

     1-6 Stycznia 2021; 14-17 Kwietnia 2021; 27-30 Kwietnia 2021;

     1-3 Maja 2021; 8-12 Czerwca 2021; 10-14 Sierpnia 2021;

     1 Listopada 2021; 9-11 Listopada 2022; 23-31 Grudnia 2021

w roku 2022:

     1-7 Stycznia 2022; 15-17 Kwietnia 2022; 29-30 Kwietnia 2022;

     1-3 Maja 2022; 13-17 Czerwca 2022; 15-19 Sierpnia 2022;

     1 Listopada 2022; 10-11 Listopada 2022; 22-31 Grudnia 2022

w roku 2023:

     1-6 Stycznia 2023; 10-11 Kwietnia 2023; 29-30 Kwietnia 2023;

     1-5 Maja 2023; 8-9 Czerwca 2023; 14-18 Sierpnia 2023;

     1 Listopada 2023; 10 Listopada 2023; 25-31 Grudnia 2023

W tych dniach produkty nie będą wysyłane. Wszystkie soboty i niedziele są także traktowane jako „dni wolne”.

WARUNKI GWARANCJI (wyciąg)

W1. Produkty (z wyłączeniem urządzeń do dezynfekcji dłoni – safeGuard, które mają 12 miesięczną gwarancję) posiadają 24 miesięczną gwarancję, która rozpoczyna bieg w dniu wystawienia finalnej faktury. Ta data będzie także umieszczona na karcie gwarancyjnej Produktu (jeśli taka będzie do niego załączona). Urządzenia elektroniczne zainstalowane w Produktach posiadają swoje producenckie gwarancje.

W2. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że poza elementami elektronicznymi opisanymi powyżej (punkt W1) części wymienione przykładowo poniżej mogą ulegać zużyciu i podlegają wyłącznie płatnej wymianie.

 • sanitizery safeGuard: pompa, dysza spryskująca, zawór zwrotny, czujnik poziomu cieczy, odpływ, zasilanie
 • pozostałe produkty: powierzchnia pulpitu/frontu, podnośniki, gniazda elektryczne i AV  (np. USB, HDMI, VGA, RJ45, itp)

W3. Jeśli Produkt został zakupiony poprzez sieć Dytrybucyjną – właściciel będzie kontaktował się we wszystkich sprawach z Dystrybutorem.

W4. W celu przeprowadzenia „naprawy gwarancyjnej” zakupiony produkt lub jego część muszą zostać dostarczone do siedziby Awarts na koszt właściciela.

W5. Jeśli wada okaże się uzasadniona – naprawiony produkt zostanie naprawiony w ciągu 21 dni (transport nie jest wliczony w czas naprawy). Jeśli jednak usterka wynika z niewłaściwego użytkowania, naprawa produktu będzie płatna.

W6. Proces naprawy może trwać dłużej, właściciel zostanie o tym poinformowany, gdy tylko producent uzyska tę wiedzę. Jeśli proces naprawy potrwa dłużej niż 21 dni, a właściciel uzyska takie informacje – sytuacja ta nie powoduje żadnych dodatkowych roszczeń.

W7. Producent poinformuje właściciela, czy naprawiony produkt jest gotowy do odbioru.  

PRAWA AUTORSKIE

R1. Deklarujemy, że jesteśmy wyłącznie uprawnieni do użytkowania i ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów.

R2. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania zdjęć naszych gotowych produktów oraz produktów wytwarzanych przez Awarts pokazywanych w mediach.

PRODUCTS

of Awarts