Prosimy o uważne

przeczytanie

Warunki

sprzedaży do akceptacji przed zakupem produktów AWARTS.

Dokonując zakupu wyrażacie Państwo zgodę na poniższe warunki:

  1. Istnieje kilka dodatkowych urządzeń pokazanych w naszych wizualizacjach. Są one tylko do dekoracji. Akcesoria takie jak laptopy, komputery zewnętrzne, smartfony i krzesła nie należą do podstawowej oferty. Sprawdź, czy ekrany i sprzęty pokazane na wizualizacjach są zawarte w wybranym zestawie. Każdy zestaw wyposażenia jest zawsze opisany. Jeśli na liście nie ma określonego akcesorium, nie należy go traktować jako część załączoną do produktu.
  2. Awarts jest producentem zamówionego produktu, produkcja odbywa się na zamówienie i zgodnie z przedstawionym projektem. Klient określa wymagania techniczne, specyfikację i kolor produktu.
  3. Płatność za zakupiony Produkt zostanie dokonana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Producenta, płatnej na rachunek bankowy Producenta wskazany na fakturze.
  4. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować (wycofać) po złożeniu zamówienia, akceptujesz konieczność poniesienia opłaty w wysokości 60% swojego zamówienia.
  5. Czas produkcji: 40 dni roboczych od następnego dnia po wpłynięciu środków na rachunek producenta.
  6. Czas transportu nie jest wliczony w termin dostawy.
  7. Sposób dostawy i odbioru Produktów zostanie określony za każdym razem przy składaniu zamówienia.
  8. Koszt dostawy zależy od liczby zamówionych sztuk i rodzaju Produktów, a także adresu dostawy. Będzie to każdorazowo potwierdzane przez Producenta przed wystawieniem faktury proforma.
  9. Istnieje możliwość odbioru Produktu z lokalizacji Producenta.

10. Dni, które nie będą traktowane jako „robocze”:

W roku 2019:
1-4.01.2019; 23.04.2019; 29-30.04.2019; 02.05.2019; 21.06.2019; 16.08.2019;
1.11.2019; 11.11.2019; 23-27.12.2019; 30-31.12.2019

W roku 2020:
1-6.01.2020; 14-17.04.2020; 27-30.04.2020; 1.05.2020; 8-12.06.2020; 10-14.08.2020;
9-11.11.2020; 21-25.12.2020; 28-31.12.2020

W roku 2021:
informacja pojawi się wkrótce.

W czasie tych dni dostawy nie będą realizowane. Wszystkie soboty i niedziele są także dniami „nie roboczymi”.

11. Produkty posiadają 24 miesięczną gwarancję, która rozpoczyna bieg w dniu wystawienia finalnej faktury. Ta data będzie także umieszczona na karcie gwarancyjnej Produktu jeśli taka będzie do niego załączona. Urządzenia zainstalowane w Produktach posiadają swoje producenckie gwarancje.

12. Deklarujemy, że jesteśmy wyłącznie uprawnieni do użytkowania i ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów.