Prezydent RP podczas przemówienia przy mównicy z regulacją VESTIGA firmy Awarts.